Logo pro posunování hesel
Posunovač hesel
Pokračuj. Email Jiné heslo.
0 / 1048576 Znaků

Vyprší platnost tajného odkazu a smaže jej po:

(dle toho co nastane dřív)

Pomocí tlačítka výše vygenerujte náhodné heslo.

Tip: Do pole zadejte pouze heslo. Jiné identifikační informace mohou ohrozit bezpečnost.

Všechny hesla jsou před uložením zašifrována a jsou dostupná pouze těm s tajným odkazem. Hesla jsou jednoznačně smazána z databáze ve chvíli, kdy expirují.