Logo pro posunování hesel
Posunovač hesel
Pokračuj. Email Jiné heslo.

Vygenerujte šifrovací klíč

Tato stránka se používá jako pomocný nástroj ke generování náhodného šifrovacího klíče pro soukromě hostované instance Password Pusher.

Password Pusher šifruje citlivá data v databázi. To vyžaduje náhodně vygenerovaný šifrovací klíč pro každou instanci aplikace.

You can use the randomly generated code below to configure your Password Pusher instance.

Generated Encryption Key

You can apply this key to your application by setting the environment variable PWPUSH_MASTER_KEY.

Reload this page to re-generate a new key.

Notes:

See also the Password Pusher Configuration documentation.