Logo pro posunování hesel
Posunovač hesel
Pokračuj. Email Jiné heslo.

Tools & Applications

Pomocí JSON API existují různé nástroje pro propojení s Password Pusher pro automatizaci distribuce hesel.

Nemáme žádné limity na počet hesel, které můžete vložit (a nemáme v úmyslu přidávat limity), ale máme omezovač rychlosti, aby web nebyl stažen špatnými scénáři nebo špatnými herci. Omezte své nástroje na maximálně 1 heslo každých pár sekund a měli byste být v pořádku.

JSON API

Toto rozhraní API vám umožňuje rozhraní s Password Pusher přes JSON. Toho mohou využít stávající nástroje jako curl, wget nebo jakýkoli programovací jazyk. Některé nápady najdete v příkladech níže.

Příklady
Curl
curl -X POST --data "password[payload]=mypassword&password[expire_after_days]=2&password[expire_after_views]=10" https://pwpush.com/p.json
Browser Dev Console

You can test this in your browser Javascript console by going to the front page of Password Pusher and enter:

 $.post('https://pwpush.com/p.json',
     { 'password[payload]': 'mypassword', 'password[expire_after_days]': '2',
      'password[expire_after_views]': '10' }, 
      function(data) { console.log('Share this secret URL: https://pwpush.com/p/' + data.url_token) } )

See more explanation and examples in our Github Wiki.