Password Pusher Logo
Om Password Pusher
Gå videre. Send e-post til et annet passord.

Generer en krypteringsnøkkel

Denne siden brukes som et hjelpeverktøy for å generere en tilfeldig krypteringsnøkkel for privat hostede forekomster av Password Pusher.

Password Pusher krypterer sensitive data i databasen. Dette krever en tilfeldig generert krypteringsnøkkel for hver applikasjonsforekomst.

Du kan bruke den tilfeldig genererte koden nedenfor for å konfigurere Password Pusher-forekomsten.

Generert krypteringsnøkkel

Du kan bruke denne nøkkelen til applikasjonen din ved å angi miljøvariabelen PWPUSH_MASTER_KEY.

Last inn denne siden på nytt for å generere en ny nøkkel på nytt.

Merknader:

See also the Password Pusher Configuration documentation.