Password Pusher Logo
Password Pusher
Go Ahead. Email Another Password.

Genera una clau de xifratge

Aquesta pàgina s'utilitza com a eina d'ajuda per generar una clau de xifratge aleatòria per a instàncies allotjades de manera privada de Password Pusher.

Password Pusher xifra les dades sensibles a la base de dades. Això requereix una clau de xifratge generada aleatòriament per a cada instància d'aplicació.

Podeu utilitzar el codi generat aleatòriament a continuació per configurar la vostra instància de Password Pusher.

Clau de xifratge generada

Podeu aplicar aquesta clau a la vostra aplicació establint la variable d'entorn PWPUSH_MASTER_KEY.

Torneu a carregar aquesta pàgina per tornar a generar una clau nova.

Notes:

Vegeu també l'empenta de contrasenyes Documentació de configuració.