Password Pusher Logo
Password Pusher
Go Ahead. Email Another Password.

Eines i aplicacions

Mitjançant l'API JSON, existeixen diverses eines per interaccionar amb Password Pusher per automatitzar la distribució de contrasenyes.

No tenim límits sobre quantes contrasenyes podeu pujar (i no teniu intenció d'afegir límits) però sí que tenim un limitador de velocitat perquè el lloc no sigui abatut per scripts dolents o actors dolents. Limiteu les vostres eines al màxim 1 contrasenya cada pocs segons i hauríeu d'estar bé.

JSON API

Aquesta API us permet connectar amb Password Pusher mitjançant JSON. Això pot ser utilitzat per les utilitats existents com curl, wget o qualsevol llenguatge de programació. Vegeu els exemples següents per obtenir algunes idees.

Exemples
Curl
curl -X POST --data "password[payload]=mypassword&password[expire_after_days]=2&password[expire_after_views]=10" https://pwpush.com/p.json
Browser Dev Console

Podeu provar-ho a la consola Javascript del vostre navegador si aneu a la pàgina principal de Password Pusher i introduïu:

 fetch(
 "https://pwpush.com/p.json", {
  method: "POST",
  headers: {
   "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({
   password: {
    payload: "mypassword",
    expire_after_days: 2,
    expire_after_views: 10
   }
  })
 })
 .then(response => response.json())
 .then(data => { console.log("Share this secret URL: https://pwpush.com/p/" + data.url_token); });
 

Vegeu més explicacions i exemples al nostre Github Wiki.