Password Pusher-logga
Password Pusher
Go Ahead. Email Another Password.

Verktyg & Applikationer

Med hjälp av JSON-API finns det olika verktyg för att använda Password Pusher för att automatisera lösenordsdistribution.

Vi har inga gränser för hur många lösenord du kan pusha (och har inga avsikter att lägga till det) men vi har en begränsning så att webbplatsen inte tas ner av dåliga skript eller dåliga aktörer. Begränsa dina verktyg till maximalt ett lösenord med några sekunders mellanrum och det borde gå bra.

JSON API

Med detta API kan du ansluta med Password Pusher via JSON. Detta kan användas av befintliga verktyg som curl, wget eller något programmeringsspråk. Se exemplen nedan för några idéer.

Exempel
Curl
curl -X POST --data "password[payload]=mypassword&password[expire_after_days]=2&password[expire_after_views]=10" https://pwpush.com/p.json
Browser Dev Console

Du kan testa detta i din webbläsares Javascript-konsol genom att gå till förstasidan av Password Pusher och ange:

 fetch(
 "https://pwpush.com/p.json", {
  method: "POST",
  headers: {
   "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({
   password: {
    payload: "mypassword",
    expire_after_days: 2,
    expire_after_views: 10
   }
  })
 })
 .then(response => response.json())
 .then(data => { console.log("Share this secret URL: https://pwpush.com/p/" + data.url_token); });
 

Se mer förklaringar och exempel i vår Github Wiki.