Logo Przekazywacza Haseł
Password Pusher
Go Ahead. Email Another Password.

Wygeneruj klucz szyfrujący

Ta strona służy jako narzędzie pomocnicze do generowania losowego klucza szyfrowania dla prywatnie hostowanych instancji narzędzia Przekazywacz Haseł.

Przekazywacz Haseł szyfruje poufne dane w bazie danych. Wymaga to losowo wygenerowanego klucza szyfrowania dla każdej instancji aplikacji.

Możesz użyć losowo wygenerowanego kodu poniżej, aby skonfigurować swoją instancję Przekazywacza Haseł.

Wygenerowany klucz szyfrowania

Możesz zastosować ten klucz do swojej instancji, ustawiając zmienną środowiskową PWPUSH_MASTER_KEY.

Załaduj ponownie tę stronę, aby wygenerować nowy klucz.

Uwagi:

Zobacz także Przekazywacz Haseł Dokumentacja konfiguracji.