Password Pusher-logga
Password Pusher
Go Ahead. Email Another Password.

Skapa en krypteringsnyckel

Den här sidan används som hjälp för att skapa en slumptalsgenererad krypteringsnyckel för egna instanser av Password Pusher.

Password Pusher krytperar känslig data i databasen. Det krävs en slumptals genererad krypteringsnyckel för varje instans av applikationen.

Du kan använda den slumpvis genererade koden nedan för att konfigurera din instans av Password Pusher.

Genererad krypteringsnyckel

Du kan använda den här nyckeln i din applikation genom att ange miljövariablen PWPUSH_MASTER_KEY.

Ladda om den här sidan för att skapa en ny nyckel.

Anteckningar:

Se även Password Pusher Konfigurationsdokumentation.